Magyar Oxyologiai Társaság

Vándorgyülés - 2018
 

Meghívó MOT Közgyűlés 2018

Felhívás MOT vezetőség jelölésre 2018

Jelölő lap MOT vezetőség 2018 pdf

Jelölő lap MOT vezetőség 2018 doc

 

III. Értesítő MOT Vándorgyűlés Lillafüred

Tájékoztató XIX. MOT Vándorgyűlés Lillafüred - Klikk ide

Előadás és poszter jelentkezés XIX. MOT Vándorgyűlés - Klikk ide

Jelentkezés a kongresszusra - Klikk ide


 

A társaság neve: Magyar Oxyologiai Társaság
Jogelődje: Magyar Mentésügyi Tudományos Társaság
Megalakulás éve: 1978.
A MOTESZ tagság kezdete: 1978.
A társaság taglétszáma: 202 fő (2018. januári állás szerint)
A társaság elnöke: Dr. Mártai István
 
Legutóbbi vezetőségválasztás: 2014.
 
Következő vezetőségválasztás: 2018.
 
Elérhetőségek
Cím: Budapest, 1134 Róbert K. krt. 77.
Elnök: Dr. Mártai István (martai.istvan@mentok.hu)
Asszisztens: Gallai Judit (gallai.judit@mentok.hu)
 
Nyilvántartási szám: 630
Bejegyző szerv: Fővárosi Törvényszék
Alapszabály utolsó módosítása: 2015.

ALAPSZABÁLYZAT LETÖLTÉSE

 
 
A MOT jogelődje 1978-ban Magyar Mentésügyi Tudományos Társaság (MMTT) néven alakult meg, melyet a Közgyűlés alapszabály módosítással 1994-ben megváltoztatott Magyar Oxyologiai Társaság-ra (MOT).
 
A MOT vezető szervei és tisztségviselői:
Elnök: Dr. Mártai István
Alelnök: Dr. Buda Péter
Főtitkár: Köcse Tamás
 
Vezetőségi tagok:
Dr. Gőbl Gábor
Dr. Golopencza Pál
Dr. Gorove László
Dr. Lórántfy Mária
Dr. Puskás Tivadar
Dr. Szegeczky Dezső
Újvárosy András.
 
Felügyelő Bizottság:
Dr. Göndöcs Zsigmond
Kovács Zsolt
Farkas Gyula
 
Asszisztens: Gallai Judit
 

CÉLOK:

 
A MOT célja az oxyologia elméletének és gyakorlatának, az oxyologiai tevékenység szervezésének fejlesztése, tagjai szakmai és tudományos ismereteinek bővítése. A kezdetektől egységes szemlélettel kezeli a sürgősségi ellátást a helyszíntől a kórházi első ellátásig. Munkájában interdiszciplináris megközelítésre törekszik.
 
Céljai elérése érdekében előadásokat, tudományos üléseket, interdiszciplináris fórumokat, vándorgyűléseket, nemzeti és nemzetközi kongresszusokat rendez. Figyelemmel kíséri a szakterületét érintő hazai és nemzetközi tudományos eredményeket. Szakmai kérdésekről szaksajtóban, tanulmányok formájában véleményt nyilvánít, részt vesz konszenzus-anyagok kialakításában, több szakterületet érintő sürgősségi vonatkozású vizsgálatokban.
 

TAGSÁG:

 
A MOT-ba felvételüket kérhetik mindazon természetes, vagy jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok, melyek a célkitűzéseket és az Alapszabály rendelkezéseit elfogadják. A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak.
 
MOT tagság alábbi formákban lehetséges:
 
- rendes tagság
- tiszteletbeli tagság
- pártoló tagság
- ifjúsági tagság.
 
Magyar Mentésügy:
 
A Magyar Mentésügy c. kiadványt 1948-ban alapították. A jogelőd MMTT a lapot „Magyar Mentésügy” címmel 1981-ben indította újra. A Magyar Mentésügy folyóirat célkitűzése többek között, hogy segítse a mentésben dolgozó orvosok és szakdolgozók (mentőtisztek, ápolók), ezen felül a sürgősségi ellátás más területein tevékenykedő szakemberek szakmai továbbképzését, ismertesse az újabb tudományos kutatások eredményeit, ismertesse a szakma legfrissebb és a gyakorlatban is elfogadott eredményeit, a Társaság tagjai és támogatói részére
 
– szakmailag kontrollált – tudományos munkát és fórumot biztosítson, az arra alkalmas tudományos munkákat, közleményeket, esetismertetéseket publikálja, referátumokkal segítse az oxyologiát érintő ismeretek bővítését, illetve társasági rovatában beszámoljon a Társaság fontosabb híreiről.
 
 
 
A Szerkesztőbizottság tagjai:
Dr. Mártai István (főszerkesztő)
Dr. Betlehem József PhD.
Dr. Burány Béla
Debrődi Gábor
Dr. Gőbl Gábor
Dr. Hornyák István PhD.
Dr. Krivácsy Péter
Dr. habil. Lászik András PhD.
Dr. Pápai György
Dr. Puskás Tivadar.
 
 

Díjak:

 
A MOT tagjai erkölcsi, szakmai és tudományos tevékenységének elismerése érdekében jutalmakat tűz ki, emlékérmeket és díjakat alapít. A Társaság 2009-ig adományozta a „Gábor Aurél díjat”.
 
Díjazottak:
 
-          1999:   Dr. Gőbl Gábor, dr. Makláry Lajos
-          2000:   Dr. Lamboy László, Dr. Papp Zoltán
-          2001:  Dr. Oszvald Péter, Dr. Szegeczky Dezső
-          2002:   Dr. Farbaky Iván, Dr. Kubassy László
-          2003:   Fusz Ernő, Dr. Schlosser István
-          2004:   Dr. Birosz Béla, Dr. Osgyáni Zoltán
-          2005:   Bazsinka József, Horváth Ferenc
-          2006:   Dr. Szép Imre, Ferenczy Tibor
-          2008:   Dr. Puskás Tivadar, Tuba Jenő
-          2009:   Lendvai Rezső
 
 
 
A Magyar Oxyologiai Társaság vezetősége és a HS-Medplan Kft. ügyvezetője 2012-ben emlékérmet alapított, „Hivatás az Életért” díj néven.
 
A díj neve megegyezik az Országos Mentőszolgálat 2011-ben választott jelmondatával.
 
Az elnevezés is arra utal, hogy a mentődolgozók tevékenységüket hivatásként végzik.
 
Az alapítók döntése értelmében a díj olyan személyeknek, vagy munkacsoportnak adható, akik életműnek tekinthető módon végezték áldozatos munkájukat a mentés területén, vagy rendkívüli helyzetben végeztek mentési tevékenységet.
 
 Az alapítók határozata alapján a díjban eddig részesültek:
 
- 2012: Dr. Gőbl Gábor
- 2013: Dr. Szegeczky Dezső és Dr. Tury Peregrin
- 2014: Dr. Farbaky Iván és Dr. Szép Imre
- 2015: Dr. Lamboy László
- 2016: Dr. Puskás Tivadar
- 2017: Dr. Győry Attila
 
 
Szakmai együttműködések:
 
A MOT szorosan együttműködik az Országos Mentőszolgálattal, az Oxyológiai-Sürgősségi orvostan, Toxikológia, Honvéd- és Katasztrófaorvostan Szakmai Kollégiumi Tagozattal és Tanáccsal, valamint az oxyologiával rokon szakmák tudományos egyesületeivel és társaságaival, kiemelten a Magyar Sürgősségi Orvostani Társaság Közhasznú Egyesülettel, a Magyar Katonai és Katasztrófaorvostani Társasággal, a Magyar Aneszteziológiai és Intenzív terápiás Társasággal.

ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT

1055 Budapest, Markó utca 22.

Levelezési cím:
Országos Mentőszolgálat Főigazgatósága
1395 Budapest, Pf.: 426.Elérhetőségek:
Telefon: +36 1 350 37 37
Fax: +36 1 320 91 53
Email: info@mentok.hu

SEGÉLYHÍVÁS, BETEGINFORMÁCIÓ:

 

104


2016 © Országos Mentőszolgálat
Kiemelt támogatóink:
Created by hkcreativez